31 Август 2023 г.

Двама нови прокурори встъпиха в длъжност в Районна прокуратура-Велико Търново

Сподели

В изпълнение на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България от 19.07.2023 г., Пламена Петкова – Димова и Мая Александрова встъпиха в длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново, считано от 30.08.2023г. Актовете за встъпването им бяха връчени от Цанко Ганчев  - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Велико Търново, който им  пожела успешен професионален път.  Преди да бъдат назначени на новата длъжност, Пламена Петкова – Димова и Мая Александрова бяха две години младши прокурори в Районна прокуратура – Велико Търново.