Нов младши следовател встъпи в длъжност в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Плевен

3 Юли 2023 г.

След спечелен конкурс и успешно завършен курс в Националния институт на правосъдието град София, на 03.07.2023 година в длъжност встъпи младши следовател Марин Кръстев. Той положи клетва съгласно изискванията на Закона за съдебната власт пред магистрати и съдебни служители от ОП – Плевен, ОСО при ОП –Плевен и РП-Плевен. Актът за встъпване бе връчен от г-н Владимир Николов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, който му пожела успешен професионален път.

Младши  следовател Марин Кръстев е назначен на длъжността с Решение по Протокол № 24 от 28.06.2023 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

Завършил е във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.  Работил  е  като системен администратор при Районен съд - Плевен.