28 Юни 2023 г.

Следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура-Велико Търново проведоха срещи с ученици в СУ „Вела Благоева“

Сподели

Следователи от Окръжна  прокуратура – Велико Търново проведоха две срещи с близо 90 ученици от  седмите  и осмите  класове в СУ „Вела Благоева“. Магистратите обърнаха внимание на учениците, че е необходимо да съзнават, че носят отговорност пред обществото и с навършването на 14-годишна възраст стават наказателно отговорни лица.

Людмил Маноилов – следовател и завеждащ Окръжна следствена служба във Окръжна прокуратура – Велико Търново, говори пред учениците за  „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица“. В разговор с подрастващите той им разясни етапите, през които се минава при употребата на наркотични вещества – от любопитство и търсене на нови усещания, през епизодичната употреба, до влизането в капана на пристрастяването. Детайлно им обясни различните видове наркотици, познати в страната, и  вредите, които причиняват на организма при употреба.

Теменужка Атанасова – следовател в ОСлО, представи на средношколците „Детското правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Синя стая. Как да се предпазим да не станем жертви на престъпления?“. Тя даде примери кое поведение е противоправно,  какво е престъпление, кои наказания са приложими за непълнолетни, кога спрямо тях може да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, в кои случаи се налага настаняване във възпитателно училище – интернат, какви са правата им като пострадали или като свидетели на престъпление.

В края на срещата учениците получиха удостоверение за участие в програмата, Конституция на Република България, заедно с информационни и образователни материали, предоставени по програмата от ВСС.

Инициативата е част от Образователната програма на Висш съдебен съвет - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, за учебната 2022/2023 година. Образователната програма се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката, след подписано споразумение за сътрудничество, като е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и върховенството на закона.