25 Октомври 2021 г.

Венцислав Фердинандов встъпи в длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен

Сподели

На 25.10.2021г. прокурор Венцислав Фердинандов встъпи в длъжност "заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен". Актът за встъпване в длъжност беше подписан и връчен от господин Владимир Николов административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен.

Прокурор Фердинандов е назначен на тази длъжност с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет от 29 септември 2021г.

Венцислав Фердинандов е завършил висшето си образование СУ“Св.Климент Охридски“ през 1999г., специалност „Право“. От тогава до днес е работил в Прокуратура на Република България. Заемал е последователно прокурорски длъжности в Района прокуратура-Плевен и Специализирана прокуратура – София. Притежава най-високия магистратски ранг - „Прокурор във ВКП и ВАП“.