1 Септември 2021 г.

Младши прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура- Плевен

Сподели

След спечелен конкурс и успешно завършен курс в Националния институт на правосъдието град София, на 30.08.2021 година в длъжност встъпи младши прокурор Робертино Тодоров. Той положи клетва и подписа клетвен лист, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, пред административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна  прокуратура – Плевен Владимир Николов, административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен  Пламен Петков и зам. районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен  Борислав Дамянов. Те му пожелаха дълъг и успешен професионален път.

Младши прокурор Робертино Тодоров е назначен на длъжността с Решение по Протокол № 28 от 28.07.2021 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

Младши прокурор Робертино Тодоров е завършил висше образование в Нов Български университет град София, специалност „Право“.  Около три години е работил като юрисконсулт и съдебен помощник към Административен съд град София.