20 Май 2021 г.

Милчо Генжов встъпи в длъжност окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово

Сподели

Днес, 20.05.2021 г. прокурор Милчо Генжов встъпи в длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Габрово, с ранг „ прокурор във ВКП и ВАП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от г-жа Таня Недкова - административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Генжов е избран за длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21.04.2021 г.

Прокурор Генжов има над 38 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната си кариера започва през 1983 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, а там последователно заема и длъжностите „заместник-районен прокурор„ и „районен прокурор“. С решение на ВСС от 09.02.2005 г. е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Окръжна прокуратура – Габрово. Считано от 09.06.2009 г. е назначен на длъжност „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Габрово, която заема до 10.06.2014 г., а от тогава до 20.05.2021 г. е прокурор в Окръжна прокуратура - Габрово.