Софийска градска прокуратура ще протестира присъда на Софийски градски съд по отношение на Б. С., обвинен в хулиганство и нанасяне на телесна повреда

27 Юни 2022 г.

          С присъда на Софийски градски съд, постановена на 24.06.2022 г., подсъдимият Б. С. е признат за невиновен по повдигнатите му обвинения пред съд по внесен от СГП обвинителен акт за престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно хулигански действия, извършени с изключителна дързост, както и нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал.2 от НК. Действията на подсъдимия са извършени на 30.10.2021 г. в офис на ЛГБТИ.

          Със същата присъда подсъдимият Б. С. е признат за виновен по основния състав на престъплението, а именно по чл.325, ал.1 от НК /хулиганство/, като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв.

          Софийска градска прокуратура (СГП) не е съгласна с правните изводи на Софийски градски съд (СГС) и ще протестира в законоустановения срок присъдата, с която на 24.06.2022 г. съдът признава за невиновен подсъдимия Б. С. за престъпления по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и го призна за виновен в извършване на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, като го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба в размер на 3 000 лв.

          На 06.06.2022 г. Прокуратурата на Република България изпрати в 47-ото Народно събрание експертни предложения за промени в Наказателния кодекс (НК). Част от тях са насочени към осигуряване на необходимата наказателноправна защита при престъпления, извършени от омраза.

          Тези престъпления са в противоречие с основните европейски ценности, които прокламират уважение и толерантност към етническото, културното, религиозното и езиковото многообразие и са срещу всяка форма на дискриминация. Целта на експертните предложения е да се гарантират правата на човека, независимо от неговата сексуална ориентация, полова идентичност и др.

          Предлага се в съставите за убийство и за телесни повреди да се добавят „хомофобските и трансфобските“ подбуди, да се предвидят квалифицирани състави за унищожаване и повреждане на имущество и за палеж, извършени по расистки подбуди. Отправена бе и препоръка за въвеждането на норма в Общата част на НК, съгласно която извършването на престъпление по дискриминационни подбуди да се счита за отегчаващо наказателната отговорност обстоятелство.

          Изпратените на Народното събрание експертни предложения са изготвени след работни срещи с представители на неправителствени организации в сферата на защитата на правата на ЛГБТИ-общността.

          Повече информация за предложенията за промени в НК може да видите тук и тук