Магистрати от Република Франция гостуваха в Софийска градска прокуратура

17 Май 2024 г.

На 16.05.2024 г. Софийска градска прокуратура (СГП) посрещна делегация от Окръжния съд на гр. Тулон, Република Франция. Визитата се осъществи в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), която се координира на национално равнище от Националния институт на правосъдието (НИП). Двустранните обмени имат за цел да подобрят доверието между европейските съдебни системи за насърчаване на взаимното признаване на съдебни решения, обмен на добри практики и опит между представители на органите на съдебната власт в Европейския съюз. Делегацията бе ръководена от съдия Алексей Варнек.

Гостите бяха посрещнати от Десислава Петрова – заместник-градски прокурор и говорител на СГП и Николай Кръстев – следовател в отдел „Следствен“ на СГП.

Прокурор Петрова запозна чуждестранните си колеги със структурата, числеността и компетенциите на най-голямата прокуратура в страната. Гостите се интересуваха от ролята на прокурора при изпълнение на наказанията, капацитета на местата за лишаване от свобода, както и от закриването на Специализираните съд и прокуратура. Магистратите от българска страна разказаха на френските си колеги и за работата по дела, свързани с организирани престъпни групи, корупционни престъпления и престъпления срещу магистрати. 

Съдия Варнек изказа благодарност от ефективното международноправно сътрудничество. И от двете страни беше изразена готовност за последваща съвместна работа.