ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 Септември 2023 г.

            В Софийска градска прокуратура е постъпил сигнал от г-жа Стела Николова – народен представител от ПГ на ПП-ДБ, съдържащ искане за извършване на проверка в психиатричните болнични заведения, находящи се на територията на гр.София.

            Изложени са факти и обстоятелства обуславящи важен държавен и обществен интерес, който се отнася до живота и здравето на български граждани, страдащи от психични заболявания.

            Наведените данни и обстоятелства са по повод на проведен мониторинг от страна на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, осъществен през месец март 2023г. в Р.България, като фокусът на посещението е бил свързан с преглед на изпълнение на препоръките на комитета по отношение положението на лицата настанени в психиатрични институции.

            По повод на този сигнал, Софийска градска прокуратура е възложила извършването на незабавна проверка от съответните компетентни държавни органи, осъществяващи контролни функции върху посочените психиатрични болници и тяхната дейност.