4 Август 2022 г.

СГС призна за виновен за изпиране на пари бившия шеф на Топлофикация-София ЕАД

Сподели

          Днес Софийски градски съд (СГС) призна за виновен бившия изпълнителен директор на „Топлофикация-София“ ЕАД В. Д. за 4 престъпления по чл. 253,  ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК – изпиране на пари в общ размер на 22 909 976 млн. лв. Изпирането на пари е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Съдът наложи на подсъдимия общо наказание 7 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим, „глоба“ в размер на 20 000 лв., „лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност“ по чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК за срок от 7 години и „лишаване от право да упражнява контролна, материалноотговорна, отчетническа или търговска дейност“ по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК за срок от 7 години. Съдът постанови отнемане в полза на държавата на имуществото, предмет на престъпленията, за които подсъдимият В. Д. е признат за виновен.

          В хода на разследването с оглед обезпечаване на предвидените в закона глоба и отнемане на имущество в полза на държавата са били наложени запори върху сметки и възбрани върху недвижимо имущество.

          Осъждайки подсъдимия за 4-те престъпления по чл. 253, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК, съдът го призна за виновен за цялата парична сума, описана от прокуратурата във фактическата част на обвинителния акт. Паричните суми, които са предмет на изпиране, са получени от подкупи в стопанската сфера и длъжностно присвояване в особено големи размери, извършени от подсъдимия в качеството му на изпълнителен директор на „Топлофикация-София“ ЕАД.

          По обвинението в частта за 12 на брой данъчни престъпления, повдигнато на В. Д., делото беше частично прекратено от съда поради изтекла давност за наказателно преследване. Обвинителният акт на Софийска градска прокуратура (СГП) срещу В. Д. е внесен в СГС през есента на 2009 г.

          Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативен съд - София.