„Ден на отворени врати“ в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура

29 Април 2022 г.

          На 28.04.2022 г. Софийска градска прокуратура (СГП) проведе втория ден от инициативата „Ден на отворени врати“.

          Учениците от 12-ти клас при 93-то СУ „Александър Теодоров - Балан“ с профил „Обществени науки“ с разширено изучаване на криминология и криминалистика днес бяха гости в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура (СО-СГП).

          Г-н Илиян Танчев – завеждащ следствен отдел при СГП, прие гостите в кабинета си. Той проведе беседа с тях и ги запозна със структурата на най-големия в България Следствен отдел, мащаба на работа, правилата и отговорностите на следователите, разказа им за възстановяването на статута на младши следовател, благодарение на което службата се захранва с млади хора.

          Г-жа Албена Ангелова – отговорник на криминален сектор, представи на гостите как протичат криминалните следствени действия, показа им „синята стая“, в която се разпитват деца, жертви на престъпления и деца, свидетели на такива. Разказа им за работата им с психолози и целта на създаване на стаята, а именно най-малко травмиране на детето.

          Г- н Николай Кръстев – отговорник на данъчния сектор и г-н Николай Кръстев – главен експерт – криминалист, представиха на гостите криминалистичната лаборатория. Показано им беше как се извършват различните тестове за определяне вида на наркотично вещество, различните лабораторни проби, вземане на пръстови отпечатъци, както и подвижната лаборатория, ситуирана в бус, пълен с техника, с помощта на която се извършват действия по разследване на престъпления в „полеви условия“, генераторите за ток, благодарение на които се използват лаптоп и принтер далеч от офиса. Показани им бяха и арестните помещения.

          Г-жа Капка Милева – координатор по образователна програма на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерство на образованието и науката (МОН), представи на учениците дългогодишната работа на лекторите в нейно лице, г-жа Катя Александрова и г-н Велислав Величков – следователи в СО-СГП, със столичните училища, които тази година са 7 на брой. Разказа им за темите, включени в образователната програма, а именно: запознаване с устройството, структурата и състава на съдебната система; участие на непълнолетни лица в наказателния процес; последици и превенция на хулигански прояви, насилие и агресия, употреба на наркотични вещества и киберпрестъпления. В тази връзка, г-жа Милева предложи 93-то СУ да бъде включено в образователната програма, а гостите проявиха готовност за това. Именно с тази програма и благодарение на лекторите за поредна година (7-ма подред) СГП показа своята ангажираност в успешното провеждане на обучението и информираността на учащите за подобряване на доверието към институциите.