30 Март 2022 г.

Софийска градска прокуратура и Национална агенция за приходите сключиха споразумение за сътрудничество и взаимодействие

Сподели

          Днес, 30.03.2022 г. между Софийска градска прокуратура (СГП), чрез административния ръководител – градски прокурор г-жа Илиана Кирилова и Национална агенция за приходите, представлявана от изпълнителния директор г-н Румен Спецов, се сключи споразумение за сътрудничество и взаимодействие между СГП и НАП.  

          Целта на споразумението е осигуряване на необходимите условия за взаимодействие между НАП и СГП при разследванията по дела за престъпления против данъчната и осигурителната системи на Република България.

          При осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието СГП и НАП зачитат взаимно независимостта на институциите и техните правомощия, възложени им с Конституцията и законите на Република България. Всички действия, предприети в изпълнение на споразумението, се осъществяват при спазване на законодателството, регламентиращо условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на данни, информация и сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.

          Споразумението е безсрочно и влиза в сила от днес.