25 Март 2022 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сподели

            Днес, 25.03.2022 г., се проведе годишното отчетно събрание за изминалата 2021 година на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура.

            Събитието уважиха: главният прокурор г-н Иван Гешев, заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура г-жа Десислава Пиронева, завеждащият отдел 07 „Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ при Върхова касационна прокуратура г-н Христо Граматиков, административният ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура г-жа Невена Зартова, г-н Йордан Стоев и г-н Стефан Петров – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, представители на разследващите органи в Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи.

            Административният ръководители на СГП – градският прокурор г-жа Илиана Кирилова и неговите заместници представиха пред магистратите и гостите резултатите от дейността на СГП и СРП през изминалата година.

            През отчетния период в Софийска градска прокуратура са издадени общо 56 866 заповеди на административния ръководител и неговите заместници, образувани са 748 броя преписки с административен характер, изведени са 590 броя преписки с административни изходящи номера, изготвени са 6 062 справки, 117 анализи и доклади, предоставени са 50 становища по искания на горестоящи прокуратури или запитвания от други ведомства.

            През 2021 г. по повод извършване на периодично атестиране, както и за повишаване в ранг са атестирани 30 магистрата от СГП и 51 от СРП.

            Общият брой на прокурорските актове, участие в съдебни заседания и други прокурорски дейности и актове за отчетния период на 2021 г. в двете прокуратури заедно е 467 204 броя. От тях за СГП броят е бил 153698 броя, а за СРП – 313506 броя.

            Внесените в съда прокурорски актове са били 3 146 броя. Общо участия в съдебни заседания е 29 748 броя. Общият брой на други прокурорски актове и дейности за двете прокуратури включва 434 310 броя преписки.

            Общо за двете прокуратури за 2021 г. са налице 294 524 броя постановления. Общо постановените актове във връзка с изпълнение на наказанията са 2 798 броя, а постановените актове по гражданско съдебния надзор са 1 712 броя. Проверките и актовете по административния надзор за законност са 471 броя, а актовете, свързани с други дейности са 134 470 броя.

            Данните за СО-СГП за 2021 г. показват, че обемът на дейността на следователите включва 3 396 броя дела.

            Средната натовареност на един прокурор от района на СГП и СРП е 1 963,0, което е значително завишение спрямо предходни години, спрямо 1 589,0 за 2020 г. и 1 633,5 за 2019 г.

            По предложение на административния ръководител на СГП до главния прокурор са поощрени с отличие „Служебна благодарност“ прокурори и следователи за проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения, а от състава на СРП с отличие „Служебна благодарност“ от ВСС са били поощрени магистратите от състава на СРП.