28 Февруари 2022 г.

Софийска градска прокуратура повдигна обвинение за данъчно престъпление в особено големи размери във връзка със задължения по ЗДДФЛ

Сподели

          Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Р. А. за данъчно престъпление в особено големи размери по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК по повод неизпълнение на задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

          Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в периода 2012 – 2016 г. обвиняемият Р. А. получавал доходи не само от трудови правоотношения, а и от други източници. Поради това той бил длъжен като данъчно задължено лице да подаде годишна данъчна декларация съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ с вярно отразени данни. Р. А. обаче не изпълнил това си задължение, не подал декларация за нито една от петте календарни години и не внасял паричното си задължение към бюджета. Така обвиняемият избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в общ размер на 17 211.91 лв.  

          В подкрепа на обвинението са събраните в хода на разследването разпити на свидетели, счетоводна експертиза, ревизионен акт за установяване на данъчни задължения и други документи.

          За обезпечаване на причинените на държавния бюджет вреди в хода на досъдебното производство е наложен запор върху три леки автомобила и едно ремарке за лек автомобил.

          Р. А. е на 44 години, български гражданин, с висше образование, неосъждан.

          По делото е насрочено разпоредително заседание от Софийски градски съд.