2 Февруари 2022 г.

По обвинение на Софийска градска прокуратура е осъден британски гражданин за пренесени през границата наркотици

Сподели

          Софийска градска прокуратура е постигнала споразумение по обвинителен акт за пренесено през границата на страната без надлежно разрешително наркотично вещество - престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК.

          На 06.04.2020г. през летище София, град София обвиненият Д. М., на 43 години, е пренесъл през границата на страната от Индонезия до Република България чрез международна куриерска пратка високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, вр. чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, а именно 1 979.80 грама кратом (Mitragina specioza), на обща стойност 1 128.49 лева.

          На 02.12.2021 г. е сключено споразумение за решаване на наказателното производство, с което Д. М. се признава за виновен.

          Софийски градски съд е определил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, изпълнението на което се отлага на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 4 (четири) години и „Глоба“ в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

          Д. М. е роден Великобритания, британски гражданин, с постоянен адрес в България, средно образование, женен, неосъждан, безработен.