14 Декември 2021 г.

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство с оглед данни за извършено престъпление в Държавна консолидационна компания

Сподели

          На 13.12.2021 г. Софийска градска прокуратура (СГП) образува досъдебно производство с оглед данни за извършено престъпление в Държавна консолидационна компания (ДКК).

          Предмет на разследването по делото ще бъдат обстоятелствата, свързани с редица договори, сключвани в ДКК, и последиците от това, включително изплатените вече средства по тези договори, както и други обстоятелства.

          Досъдебното производство е образувано след проверка на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Материалите от проверката са постъпили в СГП и докладвани на наблюдаващия прокурор. След като се е запознал с тях и е анализирал наличната информация, наблюдаващият прокурор е счел, че са налице законен повод и достатъчно данни да образува досъдебно производство.

          Разследването по делото е възложено на следовател от Отдел „Следствен“ към СГП.

          Предстои събирането и проверката на доказателства по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс с оглед установяване на обективната истина.