1 Април 2021 г.

Пет години затвор за данъчно престъпление, извършено от управител на дружество, предаден на съд от Софийска градска прокуратура

Сподели

            Софийска градска прокуратура постигна осъдителна присъда по водено наказателно производство срещу И.А. за извършено от него престъпление по чл. 255 от НК. На подсъдимия е наложено наказание от пет години „лишаване от свобода“ при „строг“ режим на изтърпяване.

            На управляваното от подсъдимия И.А. еднолично дружество „В.-Т.” ЕООД била извършена данъчна ревизия. В хода й той не представил голяма част от поисканите писмени доказателства, в това число документи, справки, фактури. След приключването й му бил връчен ревизионен акт, който не бил обжалван. С него била определена данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит от 0,00 лева. Общият размер на установените публични задължения на фирмата за проверявания период, в резултат от непризнаване на правото на данъчен кредит, е 545 792,81 лева, от които главница е 496 164,91 лева.

            Дружеството не разполагало с налични активи, нито имало обекти, в които да осъществява дейност. В същото време издавало фактури за продажби на стоки и услуги от разнороден характер - строителни и профилактични ремонти, снегопочистване и опесъчаване, товаро-разтоварна дейност, консултантски услуги, ситопечат, PVC тръби, палети и др. Фирмата нямала работници, назначени на трудов договор.

            За отделните данъчни периоди „В.-Т.” ЕООД подавало справки-декларации по ЗДДС, в които са декларирани начислен данък и право на данъчен кредит. Той се формирал от покупка на стоки и услуги основно от няколко фирми. Разследването е установило, че всички те не са осъществявали действителна търговска дейност, а техните представили са били разкрити като участници в схеми за източване на ДДС от бюджета. Вследствие на това те били дерегистрирани по ЗДДС по инициатива на органите по приходите.

            При водене на счетоводството на дружеството „В.-Т.” ЕООД били ползвани документи с невярно съдържание и приспадан неследващ се данъчен кредит. Действайки по този начин, подсъдимият И.А., в качеството му на управляващ и представляващ дружеството „В.-Т.” ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 1 196 128, 17 лева.

            Осъдителната присъдата може да бъде обжалвана и протестирана през въззивната инстанция в законоустановения срок.