9 Март 2021 г.

Софийска градска прокуратура протестира решението на съда срещу иска за разпускане на политическа партия „Възраждане“

Сподели

         В законоустановения срок Софийска градска прокуратура внесе протест срещу решението, постановено от Софийски градски съд, с което е отхвърлен искът на държавното обвинение за разпускане на политическа партия „Възраждане“.

         Прокуратурата счита, че прогласеното от съда решение е неправилно и незаконосъобразно. Не са съобразени всички събрани доказателства, относими към конкретния казус. Значителна част от тях са станали известни след регистрацията на партията през 2015 г. от получени сигнали и извършени проверки. Не са взети предвид обяснения, дадени от лица, за които има попълнени декларации за участие, но са заявили, че не са присъствали на учредително събрание на въпросната политическа партия, проведено през м. август 2014 г. в гр. Плиска. Освен това не са отчетени обясненията на лица, заявили, че не са подписвали декларация за индивидуално членство по чл. 11 от Закона за политическите партии, но са посочени в списъците на членовете-управители.

         С изложените в протеста мотиви Софийска градска прокуратура иска съдът да постанови ново решение за прекратяване на политическа партия „Възраждане“.