10 Ноември 2020 г.

Осъдителна присъда за данъчно престъпление за собственик на търговско дружество, регистрирано в гр. София

Сподели

         Съдът е признал за виновен В.Б., обвинен от Софийска градска прокуратура за извършено от него данъчно престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.

         Обвиняемият В.Б. бил едноличен собственик и управител на търговско дружество „К.С.“ ЕООД, регистрирано в гр. София през 2013 г. Впоследствие, в хода на започнала данъчна ревизия на фирмата, през м. април 2014 г., той извършил продажба на дружествените си дялове.

         В качеството си на представляващ въпросната фирма Б. декларирал извършване на разнородна дейност, за удостоверяване на която не представил документи и доказателства относно реалността на изпълнението й. Основният й доставчик „Б.Д.К.“ ЕООД бил дерегистриран по ЗДДС. Не бил обезпечен за извършване на доставките, включени в отчетните регистри на „К.С.“ ЕООД, не разполагал с търговски обекти, машини, оборудване, транспортни средства, кадрови потенциал, нито други ресурси, необходими за извършване на фактурираните доставки/на стоки и услуги.

         Всички тези доказателства водели до извод, че договорите между тези две дружества били съставени без намерение за реални доставки. Наред с това изготвените документи, включително издадените фактури, протоколи/актове, платежни нареждания и разписки, били използвани от обвиняемия Б. с цел отклонение от данъчно облагане на „К.С.“ ЕООД.

         Счетоводното обслужване на „К.С.“ ЕООД се извършвало от упълномощено от управителя лице. Необходимите справки и декларации били изготвяни и подавани пред НАП въз основа на данъчни и първични счетоводни документи - фактури, договори, протоколи, дневници за покупки, лично предоставяни от обвиняемия. В действителност те били с невярно съдържание и не отразявали реална информация относно размера на дължимия данък за „К.С.” ЕООД. Действайки по този начин, В.Б. съзнателно избегнал установяването и плащането на публични задължения (укрит данък) по Закона за данък върху добавената стойност в размер на 101 920 лева.

         За извършеното от него престъпно деяние подсъдимият Б. е осъден на три години „лишаване от свобода“ с петгодишен изпитателен срок.