Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работи от 09.00 до 17.00 часa 2300 Перник, ул. "Търговска" №37 тел.: 076/601 210 факс: 076/601 210 тел. деловодство: 076/601 210 тел. деловодство: 076/647 076 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.