Нормативни актове

Правомощия и компетентност

Правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Компетентност по наказателните дела

В компетентността на Районна прокуратура гр. Перник е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

1. Престъпления против личността:

 • убийство по непредпазливост - чл. 122;
 • склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл. 127;
 • тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл. 128 - 129;
 • отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл. 142 а;
 • блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл. 149 - 159;
 • трафик на хора - чл. 159 а

2. Престъпления против собствеността

 • кражба - чл. 194 и сл.;
 • грабеж - чл. 198;
 • измама - чл. 209 и сл.;
 • обсебване - чл. 206;
 • длъжностно присвояване - чл. 201 и сл.;
 • изнудване - чл. 213 и сл.;

3. Престъпления против кредиторите - чл. 227 б - 227 е

4. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл. 228 - 240

 • бракониерство - чл. 237 и сл.;

5. Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл. 269 и сл.

 • незаконно преминаване на държавна граница - чл. 279 и сл.

6. Престъпления против правосъдието

 • лъжесвидетелстване - чл. 290;
 • набедяване - чл. 286;

7. Документни престъпления - чл. 308 - 319

8. Престъпления против реда и общественото спокойствие

 • хулиганство - чл. 325
 • самоуправство - чл. 323

9. Общоопасни престъпления

 • палеж - чл. 330 и сл.
 • държане и търговия на огнестрелно оръжие - чл. 339
 • ПТП - чл. 343 и сл.
 • ПОМПС - чл. 346 и сл.

При осъществяване на дейността си Районна прокуратура разпорежда на РПУ извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурора се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство.

От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.157 ЗЗ.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.

Прокуратура на Република България

Апелативна прокуратура - София

Апелативна прокуратура - Бургас

Апелативна прокуратура - Велико Търново

Апелативна прокуратура - Пловдив

Апелативна прокуратура - Варна

Апелативна специализирана прокуратура

Военно - апелативна прокуратура

Национална Следствена Служба

Главен прокурор