Регстри и декларации 2019

Районна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
19 08.01.2019 Сашка Кирилова Главен специалист "Човешки ресурси" С Кирилова декларация по чл35 ал1 т1 ЗПКОНПИ
20 19.06.2019 Владимир Владимиров системен администратор Вл Владимиров - декларация по чл35 ал1 т1 ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
18 01.02.2019 Татяна Христова съдебен секретар Т Христова декларация по чл35 ал1 т2 ЗПКОНПИ
19 05.02.2019 Сашка Кирилова Главен специалист "Човешки ресурси" С Кирилова декларация по чл35 ал1 т2 ЗПКОНПИ
20 19.06.2019 Владимир Владимиров системен администратор Вл Владимиров - декларация по чл35 ал1 т2 ЗПКОНПИ