ПРИЕМНИ ДНИ

В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019г. до 10.01.2020г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява.

Депозиране на жалби и сигнали може да се подават в деловодството на Районна прокуратура гр. Перник и по ел.поща [email protected]

График за прием на граждани в РП Перник за първо полугодие на 2020г.