Документи

Организация на работа по време на извънредното положение

Образци на документи:

Образец на Жалба до Районна прокуратура / 28.0 KB

Образец на Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура / 14.6 KB

Образец на Молба за издаване на заверен препис от постановление от Районна прокуратура / 26.5 KB

Образец на молба за изготвяне на предупредителен протокол по чл.56 от закона за МВР.doc / 26.0 KB

Образец на молба за принудително лечение на психично болно лице по закона за здравето.doc / 26.5 KB

Образец на Жалба до Окръжна прокуратура чрез Районна Прокуратура.doc / 25.5 KB

Образец на сигнал за извършено престъпление от общ характер.doc / 26.0 KB

Заявление за издаване на удостоверение за изтърпяно наказание / 107.0 KB

Банкови сметки

1. Сметка, по която се внасят таксите за издаване на удостоверения и преписи

При подаване на заявление за удостоверение гражданите заплащат срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева. Ако удостоверението е необходимо за представяне пред органите на МВР, това трябва да бъде изрично отбелязано в заявлението.

При издаване на заверен препис от прокурорски акт се заплаща срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща страница.

Банковият превод може да бъде извършен с банкова карта в деловодството /без такса за самия превод/ или от всеки клон на избраната от Вас банка или фирма за парични преводи. 

Районна прокуратура Перник
ТБ ОББ кл. Перник
Банков код: UBBSBGSF
Банкова сметка: BG21UBBS80023111196310