Регстри и декларации 2018

Районна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 28.06.2018 Цветелина Велинова-Аспарухова съдебен деловодител Цв Аспарухова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
2 29.06.2018 Христина Петрова-Станоева съдебен деловодител Хр Станоева декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
3 29.06.2018 Силвия Йорданова съдебен деловодител С Йорданова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
4 03.07.2018 Емилия Теофилова чистач Е Теофилова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
5 04.07.2018 Ваня Миладинова съдебен деловодител В Миладинова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
6 05.07.2018 Вяра Димитрова съдебен деловодител В Димитрова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
7 05.07.2018 Галина Марину съдебен деловодител Г Марину декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
8 05.07.2018 Ирена Стоянова съдебен деловодител И Стоянова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
9 05.07.2018 Елена Алексова завеждащ служба "РД" Е Алексова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
10 06.07.2018 Соня Стойнева съдебен архивар С Стойнева декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
11 10.07.2018 Гергана Илова съдебен секретар Г Илова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
12 12.07.2018 Богдан Богданов системен администратор Б Богданов декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
13 09.07.2018 Мая Георгиевеа старши специалист - счетоводител и касиер М Георгиева декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
14 12.07.2018 Даниела Тодорова съдебен деловодител Д Тодорова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
15 12.07.2018 Бойка Максимова съдебен администратор Б Максимова декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
16 12.07.2018 Светлана Илиева главен счетоводител Св Илиева декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
17 13.07.2018 Валери Павлов шофьор, куриер и поддръжка сгради В Павлов декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
18 31.12.2018 Татяна Христова съдебен секретар Т Христова - декларация по чл35 ал1 т1 ЗПКОНПИ

Районна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 05.06.2018 Вяра Димитрова съдебен деловодител В Димитрова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
2 05.06.2018 Ваня Миладинова съдебен деловодител В Миладинова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
3 05.06.2018 Христина Петрова-Станоева съдебен деловодител Хр Станоева декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
4 05.06.2018 Елена Алексова завеждащ служба "РД" Е Алексова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
5 05.06.2018 Цветелина Велинова-Аспарухова съдебен деловодител Цв Аспарухова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
6 05.06.2018 Богдан Богданов системен администратор Б Богданов декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
7 05.06.2018 Гергана Илова съдебен секретар Г Илова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
8 05.06.2018 Светлана Илиева главен счетоводител Св Илиева декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
9 06.06.2018 Ирена Стоянова съдебен деловодител И Стоянова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
10 06.06.2018 Бойка Максимова съдебен администратор Б Максимова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
11 06.06.2018 Силвия Йорданова съдебен деловодител С Йорданова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
12 07.06.2018 Даниела Тодорова съдебен деловодител Д Тодорова декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
13 07.06.2018 Галина Марину съдебен деловодител Г Марину декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
14 07.06.2018 Соня Стойнева съдебен архивар С Стойнева декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
15 30.07.2018 Мая Георгиевеа старши специалист - счетоводител и касиер М Георгиева декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ