Регстри и декларации

Районна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
21 02.01.2020 Богомил Илиев Шофьор-призовкар Б. Илиев- декларация по чл35 ал1 т1 ЗПКОНПИ
22 17.02.2020 Красимир Горянов Шофьор-куриер Кр Горянов - декларация по чл35 ал1 т1 ЗПКОНПИ