Съобщения

Избори 2021

Районна прокуратура гр. Перник уведомява, че във връзка с провеждането на Избори за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г., гражданите и организациите могат да подават жалби и сигнали, свързани с изборния процес, на e-mail [email protected] и на място в деловодството на Районна прокуратура – Перник с тел. 076/64 70 94, както и в деловодствата на териториалните й отделения в гр. Радомир - тел. 0777/ 840 12; в гр. Брезник – тел. 07751/ 23 51 и в гр. Трън - тел. 07731/ 30 93.

Жалби и сигнали ще се приемат и в предизборния ден на 03.04.2021 г. от 08.30 часа до 18.00 часа, и в деня на изборите – от 07:00 часа до 1/ един/ час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК