17 Декември 2019 г.

Заповед № РД-04-186/17.12.2019 г., относно приемане на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - гр.Ямбол" - ОТМЕНЕНА със Заповед № РД-04-37/23.03.2022 г.

Сподели