9 Ноември 2018 г.

Заповед ОП № 142/09.11.2018 г., относно приемане на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - Ямбол" - ОТМЕНЕНА със Заповед № РД-04-186/17.12.2019 г.

Сподели

Заповед ОП № 142/09.11.2018 г.