28 Септември 2015 г.

Заповед ОП № 229/18.09.2015 г., относно изменение на "Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по ЗОП в ОП-Ямбол" - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 142/09.11.2018 г.

Сподели

Заповед ОП № 229/18.09.2015 г. - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 142/09.11.2018 г.