31 Август 2015 г.

Заповед ОП №210/31.08.2015 г., относно утвърждаване на "Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по ЗОП в ОП-Ямбол" - ИЗМЕНЕНА със Заповед ОП № 229/18.09.2015 г. и ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 142/09.11.2018 г.

Сподели

Заповед ОП №210 от 31.08.2015 г. - ИЗМЕНЕНА със Заповед ОП № 229 от 18.09.2015 г. и ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 142/09.11.2018 г.