3 Ноември 2014 г.

Заповед ОП №216/03.11.2014 г., относно утвърждаване на "Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по ЗОП в ОП-Ямбол" - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 124/30.04.2015 г.

Сподели

Заповед ОП №216 от 03.11.2014 г. -  ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 124/30.04.2015 г.