3 Ноември 2014 г.

Заповед ОП №217 от 03.11.2014 г., относно утвърждаване на "Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача" - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 143/09.11.2018 г.

Сподели

Заповед ОП №217 от 03.11.2014 г. - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 143/09.11.2018 г.