29 Април 2022 г.

Заповед РД-04-61/29.04.2022 г., относно приемане на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - гр.Ямбол"

Сподели