23 Март 2022 г.

Заповед № РД-04-37/23.03.2022 г., относно отменяне на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - гр.Ямбол"

Сподели