ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ДЕЖУРНИТЕ в ОП-Перник . ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

25 Октомври 2023 г.

Окръжна прокуратура, гр.Перник уведомява, че с оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на избори за общински съветници и за кметове – втори тур на 05.11.2023г.и в предизборния ден 04.11.2023г.в сградата ползвана от Окръжна прокуратура гр.Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3 ще има присъствено дежурство на прокурори и служители.

В предизборния ден /04.11.2023 г./ дежурството е за времето от 08.30 до 18.00 часа.

В изборния ден / 05.11.2023 г./ началото на дежурството съвпада с началото на изборния ден /07.00 часа/, както е обявено от закона и приключва един час след обявяването от Централната избирателна комисия на края на изборния ден.

Електронен адрес и телефони за подаване на сигнали на дежурните прокурори от Окръжна прокуратура – Перник:

op_pernik@pk.prb.bg

Телефони за предизборния ден /04.11.2023 г./:
-за времето от 08:30 ч. до 13:30 ч., сл.тел.: 076 64 70 85;

-за времето от 13:30 ч. до 18:00 ч., сл.тел.: 076 64 70 84.

Телефони за изборния ден /05.11.2023 г./:
- за времето от 07:00 ч. до 12:00ч.,  076 64 70 85.

  • за времето от 12:00ч до 17:00 ч., сл.тел.: 076 64 70 66.

- за времето от 17.00ч. до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден, /05.11.2023 г./, сл.тел.: 076 64 70 84.