ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА И ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ДЕЖУРНИТЕ в ОП-Перник . ЗА ИЗБОРИТЕ насрочени за 02.04.2023г.

20 Март 2023 г.

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на Република Българи, насрочени за 02.04.2023г. в Окръжна прокуратура – Перник на 01 април  и 02 април  2023 г.ще работят дежурни звена от прокурори и служители.

В предизборния ден / 01.04.2023 г./ дежурството е за времето от 08.30 до 18.00 часа.

В изборния ден / 02.04.2023 г./ началото на дежурството съвпада с началото на изборния ден /07.00 часа/, както е обявено от закона и приключва един час след обявяването от Централната избирателна комисия на края на изборния ден.

Електорнен адрес и телефони за подаване на сигнали на дежурните прокурори от Окръжна прокуратура – Перник за престъпления при провеждане на избори за Народно събрание на Република България на 01.04.2023 г. и 02.04.2023 г. са както следва :

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

 Ел. адрес: op_pernik@pk.prb.bg

Телефони за предизборния ден /01.04.2023 г./:
-за времето от 08:30 ч. до 13:30 ч., сл.тел.: 076 64 70 85;

-за времето от 13:30 ч. до 18:00 ч., сл.тел.: 076 64 70 66;

Телефони за изборния ден /02.04.2023 г./:
- за времето от 07:00 ч. до 17:00 ч., сл.тел.: 076 64 70 84;

- за времето от 17.00ч. до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден, /02.04.2023 г./, сл.тел.: 076 64 70 96;