С полагане на клетва за върховенството на закона 25-ма младши магистрати встъпиха в длъжност в прокуратурите в Софийския апелативен район

7 Септември 2021 г.

„Заклевам се в името на народа да прилагам точно Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение“. Тези думи произнесоха 25-ма младши магистрати при встъпването си в длъжност в районните прокуратури и следствените отдели към окръжните прокуратури в Софийския апелативен район.

            Всички те, след участие в сложна конкурсна процедура за първоначално назначаване, са успешно преминали обучение в Националния институт на правосъдието (НИП) и са назначени с решения на Висшия съдебен съвет.

На официалните церемонии в прокуратурите в Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Перник, Сливница и София, в присъствие на колеги, младшите магистрати подписаха клетвени листове, в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт.

Даниела Христова и Любомира Цветанова започнаха работа като младши прокурори в Районна прокуратура – Благоевград. Радослав Ценков, Константин Богданов и Христина Керанова за пръв сложиха тогите на магистрати при встъпване в длъжност в районните прокуратури в Перник, Видин и Сливница. Отличник на випуска в Югозападния университет „Неофит Рилски“ Марина Христова е младши прокурор в прокуратурата в Монтана. Борислава Бориславова ще приложи опита си, придобит като прокурорски и съдебен помощник, след встъпване в длъжност като младши прокурор в Районна прокуратура – Враца. Александра Петкова, Василена Гръбчева, Иван Димитров, Станислав Георгиев, Евгени Тодоров, Божидар Кирилов, Кънчо Димитров и Вероника Стефанова-Чолакова се присъединиха към колектива на Софийска районна прокуратура.

Стартирали кариерата си като разследващи полицаи – Мартин Христов и Димитър Узунов, след приключване на обучението в НИП с успех 5,97, са младши следователи в Следствения отдел на Окръжна прокуратура – Благоевград. С отличен резултат от юридическото си образование в Софийския университет „Св. св. Климент Охридски“, с опита си като адвокатски сътрудник и съдебен помощник в Върховния касационен съд Симона Николаева ще разследва дела в Следствения отдел на Окръжна прокуратура – Перник. След работа на разследващ полицай в Министерството на вътрешните работи Биляна Николова встъпи в длъжност като младши следовател в Следствения отдел на Окръжна прокуратура – Монтана. Професионалният опит на разследващи полицаи ще помага на Светла Иванова и Иван Петров в работата им като младши следователи в отдела на Софийска градска прокуратура. В същия колектив ще работят техните колеги с адвокатска практика - Елица Иванова и Диана Станоева, бившият помощник частен съдебен изпълнител Георги Божилов и Никола Сиджимов.

Пред колегите си в прокуратурите от Софийския апелативен район младшите магистрати се заклеха да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи, да допринасят за издигане престижа на професията, да пазят служебната тайна, като винаги да помнят, че за всичко отговарят пред закона.