С Ъ О Щ Е Н И Е - 04.11.2020г. Окръжна и Районна прокуратура – Перник няма да работят. Преустановява се физическо приемане на документи.

3 Ноември 2020 г.

На 04.11.2020г. Окръжна и Районна прокуратура – Перник няма да работят. Преустановява се физическо приемане на документи.

 Във връзка с потвърден случай на Covid 19, ще бъде извършена пълна дезинфекция на помещенията и общите части.

Гражданите могат да подават молби, жалби и сигнали по електронна поща или пощенската кутия на прокуратурата, поставена в ляво от входа на Съдебната палата