Окръжна прокуратура – Перник е предала на съд бивш съдружник във фирма за незаконно присвояване и неизгодна сделка

12 Май 2020 г.

Окръжна прокуратура – Перник е внесла в съда обвинителен акт срещу Д.Р. за извършени от него престъпления по чл. 202, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 220, ал. 1 от НК.

        

 Окръжна прокуратура – Перник е внесла в съда обвинителен акт срещу Д.Р. за извършени от него престъпления по чл. 202, ал. 2, вр. ал. 1 и по чл. 220, ал. 1 от НК.

 През 2016 г. обвиняемият Д.Р. и негови приятели, с които работели в сферата на строителството – Е.П. и А.С., основали юридическо лице - „Ф.Г.“ ООД. Бил сключен дружествен договор. За предмет на дейността било посочено строителство, ремонт и поддържане на пътища, сгради и принадлежащи към тях съоръжения, услуги и ремонт на автомобили и строителна техника и други дейности, незабранени от закона. Изрично било прието, че и тримата управляват дружеството както заедно, така и поотделно.

 Постепенно компанията увеличила обема си на работа и продължила да работи на печалба. Тъй като извършвала дейност предимно в областта на пътната поддръжка и прилежащите й съоръжения, към наличните материални активи – багер, челен товарач, товарен автомобил, ремарке, валяк и гилотина за мини челен товарач, били придобити допълнителни материални активи – полуремарке и товарен автомобил.

 Макар че дружеството работело добре и било на печалба, през 2017 г. последвал разрив в отношенията между Д.Р. и съдружниците му. Той взел решение да прекрати участието си в него и да започне друга дейност. В тази връзка отправил писмено предизвестие до Общото събрание. Съобразно разпоредбата на Търговския закон, започнал да тече регламентираният тримесечен срок, след изтичането на който настъпва автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и съдружникът губи качеството си на такъв.

Обвиняемият Р. продал на А.С. 20 броя от притежаваните от него дружествени дялове, а на Е.П. – останалите 15 броя.

След като приключили взаимоотношения с Д.Р., двамата съдружници решили да проверят цялата счетоводна документация. Било установено, че бившият им съдружник три дни преди проведеното извънредно общо събрание и все още в качеството си на управител сключил множество договори от името на дружеството и извършил финансови операции, за които П. и С. не били известени.

С договор за покупко-продажба била продадена техника на фирмата за сумата от 122 700 лева. Същата няколко дни по-късно била препродадена на друга новоучредена фирма с едноличен собственик – майката на обвиняемия.

В хода на досъдебното производство, съгласно изготвеното заключение по назначената оценителна експертиза, техниката била продадена под средни пазарни цени. В резултат на това за дружеството възникнала значителна вреда на стойност 39 270 лева. Освен това, към онзи момент, то нямало необходимост от тази продажба с оглед придобиване на финансов ресурс.

Наред с това, в качеството си на управител на „Ф.Г.“ ООД, Д.Р. изтеглил от банковите сметки на дружеството посредством 10 транзакции парични средства в размер 182 550 лева.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемия за сключване на неизгодна сделка и за присвояване на чужди парични средства в големи размери, които му били връчени и поверени да ги пази и управлява, да продължи в съда.