Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция /COVID-19/

11 Март 2020 г.

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция  /COVID-19/

се ПРЕУСТАНОВЯВА приемът на граждани в приемната на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник до последващо нареждане.