10 Юли 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Пещера”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Пещера”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка