25 Септември 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП-Пазарджик, РП-Пазарджик, РП-Велинград, РП-Панагюрище, РП-Пещера, по спецификация”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП-Пазарджик, РП-Пазарджик, РП-Велинград, РП-Панагюрище, РП-Пещера, по спецификация”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка