Окръжен прокурор

Административен ръководител:
Окръжен прокурор - Васил Малинов

Замесници на административния ръководител:
Заместник окръжен прокурор - Таня Мадина

Заместник окръжен прокурор - Албена Кузманова