Административен ръководител:
Окръжен прокурор - Албена Кузманова

Замесници на административния ръководител:

Заместник окръжен прокурор - Васил Малинов

Заместник окръжен прокурор - Живко Пенев