Прием за граждани

ГРАФИЦИ НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ:

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПАЗАРДЖИК / 19.0 KB

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на графика на Окръжна прокуратура - Пазарджик за 29.03.2017 г. / 12.8 KB

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ / 16.8 KB

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАЗАРДЖИК / 15.6 KB

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИНГРАД / 460.3 KB

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЕЩЕРА / 274.9 KB

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАНАГЮРИЩЕ / 15.8 KB

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - ПАЗАРДЖИК ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. / 19.6 KB

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. / 22.4 KB

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - ПАЗАРДЖИК ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. / 19.7 KB

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. / 24.0 KB ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - ПАЗАРДЖИК ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАЗАРДЖИК ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - ПАЗАРДЖИК ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ЗАПОВЕД ОП № 18 И ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЕЩЕРА ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП - ПАЗАРДЖИК ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЕЩЕРА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ПАЗАРДЖИК ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.