Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Адм. ръководител Телефон Факс E-mail
Окръжна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. "Хан Крум" № 3, ет. 3 Окръжен прокурор: Албена Кузманова 
Заместник окръжен прокурор: Таня Мадина

034 / 408 210

034 / 408 213  

[email protected]
Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, ет. 1 Завеждащ отдел: Даниела Янева

034 / 408 243

034 / 444 423

[email protected]
Районна прокуратура - Пазарджик 4400 Пазарджик, пл. "Съединение" № 2, ет. 4

Районен прокурор:

Радослав Бакърджиев


Заместник районни прокурори:

Тихомир Гергов

Величка Христова

034 / 444 504,

034 / 402 918, 933, 919

034 / 444 504

[email protected]
Териториално отделение - Велинград към Районна прокуратура - Пазарджик 4600 Велинград, ул. "Хан Аспарух" № 16, ет. 2  

0359 / 52 238

0359 / 52 743

[email protected]

Териториално отделение - Пещера към Районна прокуратура - Пазарджик 4550 Пещера, ул. "Васил Левски" № 2а, ет. 1  

034 /402  914

0350 / 62 259

[email protected]
Териториално отделение - Панагюрище към Районна прокуратура - Пазарджик 4500 Панагюрище, ул. "Петко Мачев" № 2, ет. 3  

0357 / 62 895

0357 / 63 361 [email protected]