30 Октомври 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Панагюрище”

Сподели

За да получите пълен достъп до документацията и приложенията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected]

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена  поръчка с предмет ”Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Панагюрище”, Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед № РП-100/10.12.2013 г. на Районен прокурор Панагюрище ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 13.12.2013 г. /петък/ от 10,30 часа в сградата на Районна прокуратура Панагюрище /Съдебна палата/, ул. „Петко Мачев” №2, ет.3.

Решение

Обявление

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка