5 Юни 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура Пазарджик”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на ОП Пазарджик”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка