13 Юни 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Велинград”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Велинград”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка