12 Юли 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Пазарджик”

Сподели

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Пазарджик”

Решение

Обявление за поръчка

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка